Select Page
divi wordpress theme

Elektroninis leidinys autoriamsapieteises.lt pristato:

Pagrindinę informaciją apie autorių teises, naudingus patarimus, leisiančius susigaudyti savo
kūrinių apsaugoje; atkreipti dėmesį į studentų sukurtų kūrinių autorių teisių apsaugą;
bei autorių teisių apsaugą apskritai.

Projektas autoriamsapieteises.lt: “Autorių teisių mokymai aukštosiose mokyklose”, 2016.
Vykdytojas: VšĮ „Meno vadybos platforma”. Projekte bendradarbiavo: Vilniaus dailės
akademija (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos fakultetai), Lietuvos teatro ir muzikos akademija,
Vytauto Didžiojo universitetas, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija. Projektas dalinai
finansuojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, pagal Autorių teisių ir gretutinių
teisių apsaugos programą.